Ger högre tryckuppsättning av flödet jämfört med frihängande propellrar vilket ger snabbare inblandning vid högre eller större viskositetsskillnader. Sparar tid effektivt.