Bergius har omrörare och mixers som täcker in alla behov inom industrin och forskning, både för vätskor, tröga och torra material samt gas. Oavsett om du ska röra om i stora cisterner eller små batcher på labbet så hjälper vi dig.

Steg ett är att veta vad du vill uppnå med din omrörning - exempelvis lagerhållning, suspensionshållning, flockning, spädning, blandning av blandningsbara vätskor eller skapa emulsioner, kristallisering eller liknande.

Andra viktiga parametrar är tankens utformning, produkters reologi och egenskaper samt satsningsförfarande. Med fördel rådgör vi hur tanken ska utformas och omrörare placeras för att uppnå rätt flödesbild för din process. Med våra avancerade beräkningsprogram kan vi garantera att föreslagen maskin uppfyller dina krav – oavsett om du jobbar inom pharma, livsmedel, kemi, petrokemi, papper&massa, vattenrening, etc.

Övriga krav att ta hänsyn till är tillgängligt utrymme, hygienkrav, ATEX etc. Dessa parametrar styr ofta valet av omrörare, och om den ska vara toppmonterad, bottenmonterad eller sidomonterad. Eller helt enkelt monteras på stativ eller vara portabel.

Propelleromrörare

Notera att det finns mycket tid och pengar att spara vid rätt val av teknik och tankutformning. Numera finns det propellrar som ger betydligt bättre utbyte mellan energiförbrukning och genererat flöde vilket innebär energisnåla omrörare med mindre maskinstorlek till följd.  Axiellt pumpande propellrar utnyttjar gravitationskraften och drar fem gånger så lite energi jämfört med samma genererande flöde som en radiell Rushton Turbine propeller. Sedan finns det såklart fall där man vill tillsätta mycket energi i produkten via skjuvkrafter från propeller. Vi har tekniker för samtliga fall, låg- och högviskösa produkter liksom gasdispergering. Kom ihåg att det är stor skillnad på rätt designad propeller och en bit bockad plåt vilken vi stöter på ofta än idag. 

Likaså är det viktigt med rätt typ av tätningar och lager som kan hantera krafter från långa axlar, vilket garanteras när vi levererar omrörare.

Jetstråle

Ett alternativ till propelleromrörare är jetstrålar som bygger på rotor/stator principen. Läs mer här. Tekniken ger ett kraftigt flöde som förkortar processtider och används t ex inom färg, livsmedel (kan hålla 70% socker löst i kallt vatten), kemi och pharma. Tanken behövs ej förses med bafflar och det kan bli mindre yta att diska än motsvarande propeller. Jetstråletekniken är faktiskt skonsam mot känsligt material och har framgångsrikt installerats på fermentorer.  

Magnetkopplade omrörare

Eller så vill man helt undvika tätningar till följd av axelgenomföringar och väljer därmed en magnetkopplad omrörare. En svetsplatta på tankens botten har ett spår där en roterande magnet på utsidan sätter fart på en magnetisk impeller på insidan som svävar på ett glidlager. Populärt för lågviskösa processer inom pharma och livsmedel där höga krav på hygien råder. Viktigt med rätt relation mellan vätskepelare och tankdiameter. När inte de högsta hygienkraven råder finns prisvärda alternativ med annan ytfinhet och standardstorlekar.

Statiska mixers

Statiska mixers innehåller mixingelement i ett rör som blandar vätskor och gas in-line, utan dynamiska delar vilket är ett underhållsfritt alternativ. Våra statiska mixers kan hantera både turbulenta och laminära flöden, och mixingelementen designas enligt de processflöden och reologi som råder. För varje mixer får ni veta mixingresultat och tryckfall, vars beräkningsmodell verifierats av oberoende tredje part. Läs mer här: Static Mixing Mixture Quality. Statiflo Helps you calculate Mixture Quality.

Likaså finns rör och mixingelement i plast, rostfritt stål och ädla material beroende på vad som ska blandas.

Statiska mixers är vanligt förekommande inom vatten- och avloppsrening och kan med fördel användas till exempel vid dosering av pH-justerare, koagulanter, koldioxid, ozon men även färgämnen och polymerer. Vi har ett system för inblandning av gas som används framgångsrikt, läs mer här: Gas Dispersion Systems - Discover the Statiflo Gas Dispersion System

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå