Oavsett om du ska röra om i stora cisterner eller små batcher på labbet så hjälper vi dig. Vad vi behöver veta är vad du vill uppnå med din omrörning - t ex lagerhållning, suspensionshållning, flockning, spädning, blandning av blandningsbara vätskor eller skapa emulsioner, kristallisering etc. 

Andra viktiga parametrar är tankens utformning, produkters reologi och egenskaper samt satsningsförfarande. Med fördel rådgör vi hur tanken ska utformas och omrörare placeras för att uppnå rätt flödesbild för din process. Med våra avancerade beräkningsprogram kan vi garantera att föreslagen maskin uppfyller dina krav.

Notera att det finns mycket tid och pengar att spara vid rätt val av teknik. Numera finns det propellrar som ger betydligt bättre utbyte mellan energiförbrukning och genererat flöde vilket innebär energisnåla omrörare med mindre maskinstorlek till följd.  Axiellt pumpande propellrar utnyttjar gravitationskraften och drar fem gånger så lite energi jämfört med samma genererande flöde som en radiell Rushton Turbine propeller. Sedan finns det såklart fall där man vill tillsätta mycket energi i produkten via skjuvkrafter från propeller. Vi har tekniker för samtliga fall, låg- och högviskösa produkter liksom gasdispergering. Kom ihåg att det är stor skillnad på rätt designad propeller och en bit bockad plåt vilken vi stöter på ofta än idag.  

Ett alternativ till frihängande rörorgan – propellrar – är jetstrålar som bygger på rotor/stator principen. Läs mer här. Tekniken ger ett kraftigt flöde som förkortar processtider och används t ex inom färg, livsmedel (kan hålla 70% socker löst i kallt vatten), kemi och pharma. Jetstråletekniken är faktiskt skonsam mot känsligt material och har framgångsrikt installerats på fermentorer.  

Eller så vill man helt undvika tätningar till följd av axelgenomföringar och väljer därmed en magnetkopplad omrörare. En svetsplatta på tankens botten har ett spår där en roterande magnet på utsidan sätter fart på en magnetisk impeller som svävar på ett glidlager. Populärt för lågviskösa processer inom pharma och livsmedel där höga krav på hygien råder.  

Sist men inte minst kan statiska mixers med fördel användas vid processer för tanklös blandning till exempel dosering av pH-justerare, koldioxid och färgämnen. Vårt dimensioneringsprogram ger förväntat tryckfall och mixingresultat för er process.  

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå