Kvarn- och malningsteknik från Masuko

Kvarn- och malningsteknik från Masuko

Med mer än 150 olika kombinationer av kvarnhjul kan man komma ner till ”delar av mikron” i partikelstorlek. Stabiliteten i maskinen tillåter kvarnstenarna (läs malningsytorna) att gå extremt nära varandra.  …
ESCO-Labor

ESCO-Labor

Om du sysslar med utveckling av nya produkter rekommenderar system från ESCO-Labor där tanken är i glas med både skraprörverk och dispergator samt styrsystem för tryck- och tempreglering och datainsamling.   …
Steridose Magnetkopplad.

Steridose Magnetkopplad.

Bottenmonterad omrörare utan axelgenomföring med magnetdrift. Ger en hygienisk installation utan axeltätningar och dylikt. 
Plenty Sidomonterad

Plenty Sidomonterad

Används i de flesta fall för värme- eller homogenhållning i större olje- och bränslecisterner. Modeller finns även i livsmedelutföranden för omrörning av vegetabiliska oljor.  
Ystral Jetstråle

Ystral Jetstråle

Ger högre tryckuppsättning av flödet jämfört med frihängande propellrar vilket ger snabbare inblandning vid högre eller större viskositetsskillnader. Sparar tid effektivt.

Här är ett snabbformulär om du snabbt och enkelt vill komma i kontakt och få ett mixerförslag - oavsett om du står inför en nyinvestering eller om du vill förbättra en befintlig process.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå