Ystral online utbildning - 27 januari

Ystral online utbildning - 27 januari

Jetstream Mixer jämfört med andra blandare och omrörare.  Välkommen till online utbildning: Torsdag den 27 January 2022, 09:00 - 10:30 eller 16:00 - 17:30  Ystral-maskiner kallas “mixer” …
Kvarn- och malningsteknik från Masuko

Kvarn- och malningsteknik från Masuko

Med mer än 150 olika kombinationer av kvarnhjul kan man komma ner till ”delar av mikron” i partikelstorlek. Stabiliteten i maskinen tillåter kvarnstenarna (läs malningsytorna) att gå extremt nära varandra.  …
ESCO-Labor

ESCO-Labor

Om du sysslar med utveckling av nya produkter rekommenderar system från ESCO-Labor där tanken är i glas med både skraprörverk och dispergator samt styrsystem för tryck- och tempreglering och datainsamling.   …
Steridose Magnetkopplad.

Steridose Magnetkopplad.

Bottenmonterad omrörare utan axelgenomföring med magnetdrift. Ger en hygienisk installation utan axeltätningar och dylikt. 
Plenty Sidomonterad

Plenty Sidomonterad

Används i de flesta fall för värme- eller homogenhållning i större olje- och bränslecisterner. Modeller finns även i livsmedelutföranden för omrörning av vegetabiliska oljor.  

Här är ett snabbformulär om du snabbt och enkelt vill komma i kontakt och få ett mixerförslag - oavsett om du står inför en nyinvestering eller om du vill förbättra en befintlig process.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå