Tarjoamme ratkaisuja vaativiin sekoitus-, homogenisointi- ja jauhatusprosesseihin (myös mikro ja nanotasolla). Kemianteollisuus, bioteknologia, kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuus. Laboratorio-, pilot- sekä tuotantomittakaavassa. Testiajot Suomessa!

Bergiuksen pitkä ja monipuolinen prosessiteollisuuden tuntemus mahdollistaa sekoitinalan tietotaidon jakamisen sekä optimaalisen sekoitinratkaisun löytämisen. Johtavien toimittajien tietotaito on käytössäsi. Makeisista paperimassaan ja nanoemulsiosta mäntyöljyyn ja nanoselluloosaan. Oikein valittu sekoitin parantaa tuottavuutta, mahdollistaa lyhyemmät tuotantoajat, matalamman energian kulutuksen, paremman laadun ja pienemmän hävikin.

Kerro meille miten haluat jalostaa tuotteesi  ja mitkä seikat ovat sinulle tärkeitä niin me voimme avustaa asiassa eteenpäin!