AMK – knådningsmaskiner

AMK tillverkar knådnings- och blandningsmaskiner och har lång erfarenhet av olika material. Maskinerna kännetecknas av hög kvalitet och robust utförande och klarar höga belastningar. AMK erbjuder även maskiner för testkörningar. AMK är som bäst när du har höga krav eller är i behov av speciallösningar.

Blandare

Planetblandare – AMKs planetblandare finns med en mängd olika tömningsutförande och upp till 400 liter.

Vinkelblandare/-knådare – AMKs speciella blandare/knådare i vinklat nationall pills utförande, antingen med enkel eller dubbel omrörare.

Knådare

AMKs knådare arbetar enbart batchvis och delas in i två huvudgrupper:

  • Tippknådare
  • Extruderknådare

Båda tillverkas med nyttovolymer (materialvolym i tråget) från 4 liter (labmaskiner) till ca 4000 liter!

Torkar

AMK levererar sina vinkelblandare även som torkar, både i normalt dubbelmantlat utförande och i pharmautförande.