NY och STÖRRE Pilothomogenisator från Microfluidics för kliniska processer med cGMP krav.

MaskinMicrofluidics International Corporation is pleased to announce the commercial release of the new M815 Pilot Scale MicrofluidizerTM. The M815 biopharma series processor offers the same high level of performance, quality and reliability that MicrofluidizerTM customers have come to expect, while improving on the value-added benefits and competitive positioning in the market.
Unique value-added customer benefits of the new M815 MicrofluidizerTM includes the following:
–  Offers a flow rate of 1 – 1.2LPM, which is required for 100L clinical batches, and is ideal for 100L bio-reactors.
–  Supports installation in problematic facilities due to compact design and mobility on casters.
– Has small batch capability; handles a minimum sample size of 200ml.
– Monitors key process parameters with local display, with the option of CFR Part 11-compliant data acquisition and re-transmission.
–  Facilitates non-destructive processing of heat-sensitive materials.
–  Has cost-effective production capability.
–  Assures batch-to-batch process repeatability.
–  Includes a complete document turnover package for validation support, including IQ/OQ, material certifications and calibrations.

Download the new M815 brochure!

Ny serie omrörare lanseras av Lightnin

Bild på Compact Drive

Lightnin lanserar nu en ny serie omrörare ”Compact Series” för ett bredare spectrum av olika varvtal och effekter för varierande applikationer och behov. Modellen är som namnet lyder – en kompaktare modell, mindre platskrävande – men med Lightnins alla kända fördelar som karakteriserar varumärket. Ex vis oljfälla för smörjmedlet, 100.000 driftstimmar för dreven enl AGMA L10, växel med kraftiga lager så ingen extra lagerbock krävs. Varvtal mellan 13 – 155 RPM och Compact series kan förses med Lightnins högeffektiva propellrar avsedda för uppgiften. Ladda hem broschyren eller kom gärna in med en förfråga till oss om Du står i begrepp at investera i ny anläggning eller effektivisera en befintlig. Tänk på att det är i processstegen (blandningarna) där du kan fixa till en bättre vinst för företaget.

Ladda ner broschyren Compact Series Lightnin.

Labmixers – all ESCO ranges

Bergius will from now on also represent ESCO-Labor AGs laboratory and pilot plant systems in the Nordic territory. ESCO-Labor AG is placed in the Basel area of Switzerland where they design and manufacture “state of the art” systems for blending and dispersing.

Read more www.escolabor.ch

Especially for difficult mixing tasks of high value products in pharma, cosmetic and food industries. Systems are for heating/cooling, pressure/vacuum and temperature/pH control. Software for process monitoring, torque control, data-logging is also available.
We offer the systems with ESCO controls and anchor scrapers and with Ystral dispersers in volume range from 1 – 20 lit. including jacked glass vessels. Bigger volumes up to 400 lit. is made in stainless steel.
All designed and manufactured according to GMP guidelines. You can download more product info by clicking here or please feel free to contact anders@bergius.se for further info or request for quotation.

Senaste nytt från Microfluidics

Här är den senast utvecklade Microfluidizern. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar extrema tryckfall för den av maskinen pumpade vätskan. Tryckfallen och de ”liquid jets” som uppstår finfördelar och homogeniserar det mesta som passerar till nanometersnivå. Microfluidics teknologi ger en snävare fördelningskurva jämfört med andra sätt att homogenisera.

Ladda ner produktbroschyr »

Modell LM20 som lanseras är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM20 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Enheten är försedd med tryck och temperaturavläsning samt demonterbar kylslinga.